Niste ulogovani | Prijava | Registracija

Pretraga

MAILING LISTA
ODABERI JEZIK

KupovinaKako bi kupci iz cele Srbije mogli koristiti pogodnosti kupovine iz našeg asortimana, Urban shop
nudi uslugu slanja naručene robe na kućnu adresu.

Proizvod koji želite da kupite možete vrlo jednostavno poručiti iz našeg online kataloga. Čitav proces je vrlo kratak i sastoji se iz nekoliko koraka:ODABIRNakon što vidite proizvod koji Vam se dopada, potrebno je da odaberete jednu od ponuđenih veličina.

Odabrani proizvod „dodajte u korpu". Nakon što ste izabrali sve željene artikle, kliknite na link “naruči”.

VAŠI PODACIU sledećem koraku ostavljate svoje podatke, kako bi paket mogao da bude isporučen na željenu

adresu (Urban Shop / FM Company d.o.o. svoju obavezu čuvanja Vaše privatnosti shvata veoma ozbiljno, i svaku Vašu informaciju koju ostavite tretiraćemo brižno).

E-mailom ćemo Vas kontaktirati samo u slučaju da poručeni artikal ne možemo da obezbedimo.

Trudimo se da stanje veličina i modela na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamičnosti tržišta i
broja maloprodajnih objekata u Srbiji postoji mogućnost da u odredjenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u traženoj veličini. Ova napomena se prvenstveno
odnosi na modele iz predhodnih kolekcija.
Ukoliko se dogodi ovakav slučaj naša prodajna služba će vas o tome obavestiti e-mailom i ponuditi Vam alternativu.


ISPORUKA I PLAĆANJEUkoliko utvrdimo da na zalihama imamo proizvod koji ste poručili, odmah pristupamo slanju paketa na adresu koju ste naveli u formularu “podaci o isporuci”.


Dostavu naručene robe vrši City Express služba. (City Express je usluga koja korisnicima omogućuje najbrži i najsigurniji prenos pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju u propisanim i garantovanim rokovima).


Naručeni proizvod plaćate pouzećem, odnosno kuriru koji Vam uručuje paket.

Plaćanje kupljenih proizvoda je moguće samo gotovinski.
Kako bi osigurali da roba što sigurnije stigne na Vašu adresu, kurir će imati Vaš broj telefona koji ste upisali pri registraciji.


TROŠKOVI ISPORUKEZa sve porudžbine artikala u vrednosti od preko 2000 din. dostava je BESPLATNA, odnosno troškove isporuke snosi Urban Shop / FM Company d.o.o.

Ukoliko je iznos 2000 din. ili manji, dostavu plaćate direktno kuriru koji Vam uručuje paket.
Cena usluge zavisi od težine paketa i najčešće je to iznos od 250 – 350 din.


ROK ISPORUKEPoručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 7 radnih dana od dana potvrđenja porudžbe. Pre dostave porudžbine kurirska služba će vas kontaktirati radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

Nakon neuspešne prve dostava pokušaće se još jednom u roku od 24h. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručena roba ne bude uručena smatraće se da ste odustali od porudžbine i da ste ugovor o kupovini raskinuli.


ŠTA UKOLIKO NISTE ZADOVOLJNI PORUČENIM PROIZVODOM?Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom imate pravo da odustanete od kupovine u roku od 7 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju odustanka od kupovine imate pravo da zamenite za drugi proizvod ili da Vam bude vraćen novac.

Da biste ostvarili neko od prava prilikom vraćanja kupljenog proizvoda naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana, mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, uz priloženi fiskalni račun.
U slučaju povraćaja Vi snosite troškove transporta robe.
Paket se vraća na istu adresu sa koje je i poslat (neka od naših prodavnica u Novom Sadu i Beogradu).
Adresa će biti naznačena.


PRAVILNIK O REKLAMACIJI - URBAN SHOP / FM COMPANY D.O.O.U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS br. 73/10 od 12.10.2010.), preduzeće FM COMPANY D.O.O. export-import iz Novog Sada donosi:


PRAVILNIK O REKLAMACIJI


O načinu i postupanju rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda na veliko i malo (obuće i odeće)


I OSNOVNE ODREDBE


Član 1.


Ovim pravilnikom određuje se način i postupak rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke prodate robe, nadležnost, ovlašćenje i odgovornost ovlašćenih lica zbog ne pridržavanja zakonskih odredba koje regulišu ovu materiju i ovog Pravilnika.


Član 2.


Reklamacije se odnose na proizvodno tehnološke nedostatke i skrivene mane prodate robe iz predmeta delatnosti poslovanja preduzeća FM COMPANY DOO, Novi Sad.


Član 3.


Pod reklamacijom ovog Pravilnika podrazumeva se da potrošač uoči proizvodno tehnološke nedostatke (skrivene mane) pri normalnoj upotrebi robe i o tome obavesti trgovca.

Pod normalnom upotrebom robe podrazumeva se namenska upotreba obuće i odeće, njihovo održavanje i postupanje u svemu prema pratećoj deklaraciji proizvođača odnosno uvoznika.


II NAČIN I USLOVI REŠAVANJA REKLAMACIJA


Član 4.


Potrošač ima pravo na reklamaciju uz dokaz da je u tom prodajnom objektu roba kupljena. Taj dokaz može biti fiskalni račun, slip ukoliko je plaćeno karticom, odštampan izvod sa tekućeg računa na kome se vidi da je izvršena transakcija, originalno pakovanje na kome se nalazi bar kod i sl.


Reklamacija predstavlja prigovor potrošača trgovcu zbog nesaobraznosti robe. Potrošač ima pravo reklamacije zbog nesaobraznosti u roku od dve godine od dana kupovine. Što znači da je trgovac prva adresa kojoj se potrošač obraća i da potrošač (osim kod ugovora na daljinu) nema zakonsko pravo da robu vrati bez obrazloženja, ukoliko funkcioniše u skladu sa svojom namenom, prirodom i ugovorom.


U prvih šest meseci, trgovac je taj koji mora dokazati da roba funkcioniše kako je ugovoreno. Od šest meseci do dve godine, potrošač je dužan da dokaže da je nedostatak postojao kada je robu kupio.


Član 5.


Trgovac je dužan da za svaku robu izda potrosaču fiskalni račun sa oznakom artikla robe, jasno upisanom cenom, datumom prodaje kao i deklaraciju robe.


Član 6.


Trgovac je dužan da obezbedi pogodan materijal za pakovanje u skladu sa vrstom i svojstvom proizvoda.


Član 7.


Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i slično.


Član 8.


Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom: fizičko-hemijska oštećenja pri eksploataciji robe i nepravilno održavanje robe.


Član 9.


Proizvod koji se šalje na reklamaciju mora biti čist, upakovan u kutiju, a reklamirana greška mora biti označena.


Član 10.


Lice ovlašćeno za primanje reklamacija u prodavnici, prilikom reklamacije od strane potrošača izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:


- naziv prodavnice

- mesto prodavnice
- ime i prezime potrošača
- adresa potrošača
- oznaka artikla
- opis reklamacije
- datum kupovine i prijema reklamacije
- cena proizvoda
- potpis potrošača i trgovca

Reklamacioni list popunjava lice ovlašćeno za reklamacije prodavnice u 4 (četiri) primeraka s tim što 1 primerak ostaje u prodavnici, 1 primerak potrosaču, a 2 primerka se šalju sa reklamiranom robom u odeljenje za rešavanje reklamacija u preduzeće FM COMPANY DOO, Novi Sad.
Član 11.

Prispelu reklamaciju u reklamnom odeljenju ili Institutu pregleda komisija, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije i u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije obaveštava potrošača, a da će osnovni zahtev iz reklamacije ispuniti u daljem roku od 15 (petnaest) dana od prijema reklamacije.

Član 12.

Rešavanje reklamacije ne može da traje duže od 15 dana od dana prijema zahteva za reklamaciju.

Član 13.

Zakonom su propisana četiri moguća načina za otklanjanje nesaobraznosti odnosno četiri načina za ostvarivanje prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe, i to:

1.Da se nedostatak na proizvodu otkloni, odnosno da se popravi i dovede u pređašnje stanje , normalno za upotrebu,uz saglasnost potrošača,
2.Da se kupljena roba zameni novom u iznosu koji je plaćen prilikom kupovine,
3.Da se umanji cena potrošaču, a to zahteva potrošač,
4.Da se vrati iznos koji je plaćen prilikom kupovine robe.
Potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili da traži povrat novca u dva slučaja:

- kada trgovac dokaže da je otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom robe nemoguće ili da predstavlja prevelik teret za njega i
- kada trgovac izričito ili prećutno odbije da otkloni nesaobraznost odnosno ne otkloni nesaobraznost u primerenom roku; kada se nesaobraznost ispolji dva ili više puta u kratkom vremenu; kada trgovac u pokušaju da otkloni nesaobraznost stvori potrošaču značajne nepogodnosti.
Potrošač ne može zahtevati od trgovca povrat novca ako je nesaobraznost robe neznatna, odnosno ako nesaobraznost npr. ne umanjuje osnovne osobine, namenu, opšti estetski izgled robe i sl. Potrošač nema prava iz ovog člana ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom greškom i krivicom.

Član 14.

Ako je prigovor potrošača neopravdan na osnovu procene komisije za rešavanje prigovora ili Instituta, poslovođa je dužan da potrošaču vrati robu i da mu dostavi 1 primerak rešenja komisije za procenu reklamacije ili ovlašćenog Instituta.

Član 15.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko trgovac prodaje robu sa nedostatkom, dužan je da tu robu izdvoji od druge robe, da smanji cenu robe u zavisnosti od vrste i obima nedostatka i da upozori potrošača na te nedostatke.
Trgovac je dužan da na robi sa nedostatkom istakne jasno i vidljivo obaveštenje o sniženoj ceni, o nedostatku robe i o isključivoj odgovornosti trgovca za taj nedostatak.
Navedena roba ne podleže mogućnosti prigovora od strane potrošača.


III OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

Član 16.

Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrosaču, odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: poslovođa prodavnice i direktor preduzeća.

IV OSTALE ODREDBE

Član 17.

Komisija je dužna da vodi evidenciju za svaku reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec i istu dostavlja nadležnoj službi FM COMPANY DOO, Novi Sad.

Član 18.

Ovlašćeno lice u prodaji takođe je dužno da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama potrošača, u svesci reklamacija i u registratoru reklamacija.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Nadzor nad primenom ovog Pravilnika vršiće direktor preduzeća.

Član 20.

Izmene i dopune Pravilnika vršiće se po postupka za njegovo donošenje.

Član 21.

Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od njegovog objavljivanja.Novi Sad, 10.06.2011. godine
Sadržaj © 2007 FM Company , Sva prava zadržana.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2016, Prikazao: PowerCMS
Generation time: 0,14 s, Profiler: Izvršeno 28 pristupa bazi za 0.022 sek., MemUsage:7,3 Mb