Niste ulogovani | Prijava | Registracija

Pretraga

ODABERI JEZIK

KupovinaKako bi kupci iz cele Srbije mogli koristiti pogodnosti kupovine iz našeg asortimana, Urban shop
nudi uslugu slanja naručene robe na kućnu adresu.

Proizvod koji želite da kupite možete vrlo jednostavno poručiti iz našeg online kataloga. Čitav proces je vrlo kratak i sastoji se iz nekoliko koraka:ODABIRNakon što vidite proizvod koji Vam se dopada, potrebno je da odaberete jednu od ponuđenih veličina.

Odabrani proizvod „dodajte u korpu". Nakon što ste izabrali sve željene artikle, kliknite na link “naruči”.

VAŠI PODACIU sledećem koraku ostavljate svoje podatke, kako bi paket mogao da bude isporučen na željenu

adresu (Urban Shop / FM Company d.o.o. svoju obavezu čuvanja Vaše privatnosti shvata veoma ozbiljno, i svaku Vašu informaciju koju ostavite tretiraćemo brižno).

E-mailom ćemo Vas kontaktirati samo u slučaju da poručeni artikal ne možemo da obezbedimo.

Trudimo se da stanje veličina i modela na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamičnosti tržišta i
broja maloprodajnih objekata u Srbiji postoji mogućnost da u odredjenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u traženoj veličini. Ova napomena se prvenstveno
odnosi na modele iz predhodnih kolekcija.
Ukoliko se dogodi ovakav slučaj naša prodajna služba će vas o tome obavestiti e-mailom i ponuditi Vam alternativu.


ISPORUKA I PLAĆANJEUkoliko utvrdimo da na zalihama imamo proizvod koji ste poručili, odmah pristupamo slanju paketa na adresu koju ste naveli u formularu “podaci o isporuci”.


Dostavu naručene robe vrši City Express služba. (City Express je usluga koja korisnicima omogućuje najbrži i najsigurniji prenos pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju u propisanim i garantovanim rokovima).


Naručeni proizvod plaćate pouzećem, odnosno kuriru koji Vam uručuje paket.

Plaćanje kupljenih proizvoda je moguće samo gotovinski.
Kako bi osigurali da roba što sigurnije stigne na Vašu adresu, kurir će imati Vaš broj telefona koji ste upisali pri registraciji.


TROŠKOVI ISPORUKEZa sve porudžbine artikala u vrednosti od preko 3000 din. dostava je BESPLATNA, odnosno troškove isporuke snosi Urban Shop / FM Company d.o.o.

Ukoliko je iznos 3000 din. ili manji, dostavu plaćate direktno kuriru koji Vam uručuje paket.
Cena usluge zavisi od težine paketa i najčešće je to iznos od 250 – 350 din.


ROK ISPORUKEPoručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 7 radnih dana od dana potvrđenja porudžbe. Pre dostave porudžbine kurirska služba će vas kontaktirati radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

Nakon neuspešne prve dostava pokušaće se još jednom u roku od 24h. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručena roba ne bude uručena smatraće se da ste odustali od porudžbine i da ste ugovor o kupovini raskinuli.


ŠTA UKOLIKO NISTE ZADOVOLJNI PORUČENIM PROIZVODOM?Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom imate pravo da odustanete od kupovine u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju odustanka od kupovine imate pravo da zamenite za drugi proizvod ili da Vam bude vraćen novac.

Da biste ostvarili neko od prava prilikom vraćanja kupljenog proizvoda naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana, mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, uz priloženi fiskalni račun.
U slučaju povraćaja Vi snosite troškove transporta robe.
Paket se vraća na istu adresu sa koje je i poslat (neka od naših prodavnica u Novom Sadu i Beogradu).
Adresa će biti naznačena na fiskalnom racunu.


PRAVILNIK O REKLAMACIJI ROBE POTROŠAČA  Na osnovu člana 52,54. i 56. Zakon o zaštiti potrošača(Sl. Glasnik RS br. 62/14 ), preduzeće FM COMPANY D.O.O. export-import(prodavac) iz Novog Sada dana 15.09.2014 donosi:


PRAVILNIK O REKLAMACIJI ROBE POTROŠAČA
Član 1.


U svakom prodajnom objektu obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije mora biti vidno istaknuta.


Član 2.


  Potrošac ima pravo na reklamaciju, koju podnosi poslovođi maloprodajnog objekta ili, u njegovom odsustvu, prodavcu, u prodajnom objektu u kojem je roba kupljena.
Potrošac reklamaciju može podneti tokom radnog vrenema prodajnog objekta, uz priložen fiskalni racun o kupovini robe, na koju je uložena reklamacija ili drugi dokaz o kupovini (kopija racuna, slip). Tom prilikom potrošac, licu kojem podnosi reklamaciju , predaje robu sa nedostatkom.
   Lice ovlašceno za rešavanje reklamacija je poslovođa maloprodajnog objekta ili, u njegovom odsustvu, prodavcu, u prodajnom objektu u kojem je roba kupljena.
  Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošaca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosto, dok nakon isteka roka os šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač dokazuje da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika.

Član 3.


  Za svaku reklamaciju, lice ovlašceno za rešavanje reklamacije, sastavlja potvrdu. U po
tvrdi o prijemu reklamacije se unose sledeci podatci:

- naziv robe
-Naziv i sedište proizvođaca i podatci iz proizvođacke garancije, ako je za tu robu propisano izdavanje garantnog lista.
- ime i prezime, adresa i telefon potrošaca
- datum kupovine
- datum reklamacije i broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija,
- opis bedostatka na robi prema prijavi portošača
- zahtev potrošača u vezi sa robom(zamena robe, vraćanje novca, ili otklanjanje nedostatka na robi)
- primedbe poslovođe maloprodajnog objekta u vezi sa reklamacijom, posebno ako je nedostatak na robi posledica pogrešne upotrebe od strane potrošača ili postupanje suprotno preporukama,
-potpisi potrošača i lica ovlašćenog za rešavanje reklamacija.


Član 4.


 Potvrda o priemu reklamacije se sastavlja u dva primerka, od kojih se jedan primerak uručuje potrošaču, a jedan primerak ostaje kod lica ovlašcenog za rešavanje reklamacije.
 O primljenim reklamacijama vodi se evidencija u elektronskom obliku u kojem se unose skenirane potvrde o prijemu reklamacije sa odgovorom potrošaču, datumu dostavljanja tog odgovora, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o eventualnom produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 5.

  Lice ovlašćeno za rešavanje reklamacije je dužno da odluku o reklamaciji donese u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku dali prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenje reklamacije.


Član 6.


Ako reklamirana roba nije saobrazna ugovoru, potrošač(kupac) ima pravo da zahteva od prodavca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cena ili da raskine ugovor u pogledu te robe i traži povraćaj novca.
 
Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.
 
Potrošač(kupac) ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe odnosno proizvoda neznatna.
 
 Reklamaciji ne podleže roba (proizvod) koji se prodaje sa oznakom "roba(proizvod) sa nedostatkom".

 


Član 7.


    Ukoliko FM Company d.o.o. Novi Sad iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome ce je rešiti. kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.
Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Član 8.


Troškovi otklanjanja nedostatka na robi koja je osnovano reklamirana padaju na teret FM C ompany d.o.o. 


Član 9.


Evidencija primljenih reklamacija se čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.Član 10.

Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od njegovog objavljivanja.Novi Sad, 15.09.2014. godine
MAILING LISTA
Sadržaj © 2007 FM Company , Sva prava zadržana.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2017, Prikazao: PowerCMS